เรามีพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ..

ศูนย์รวมบุคลากรทางการแพทย์ มากกว่า 1,300 อัตรา ครอบคลุมทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย เภสัชกร นักรังสีเทคนิค

Tips & Trick

บทความจากทีมงาน


Blog

บทความ


About We’re Nurse Job

คำอธิบายบริการ

มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาคุณภาพธุรกิจบริการตัวแทนสรรหาว่าจ้าง (Recruit Agent) และจ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์ (Outsource) เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ในการสรรหาบุคลากร part time / full time ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้ ครอบคลุมหลากหลายทุกสาขาวิชาชีพ ด้วยแนวคิด ต้องการเป็นศูนย์รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวนผู้สมัครงานปัจจุบันมีมากกว่า 1,300 คน เราหวังว่าจะเป็นส้วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ ของคนไทยให้เติบโตและก้าวทันโลก

Fulltime Job

งานประจำ


สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล : 1 ม.ค. 13

สมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • RN ICU 3 อัตรา
 • RN CCU 2 อัตรา
 • RN IMCU 3 อัตรา
 • RN IPD (ศัลยกรรม) 3 อัตรา
 • Supervisor Nurse 1 อัตรา
 • PN ICU,CCU,IMCU 4 อัตรา
 • PN IPD 5 อัตรา
 • PN OR 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ IPD 5 อัตรา
 • PN OPD 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (Part time) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (Part time) 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Part time) 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ LR(ห้องคลอด) 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ICU 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ CCU 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ PICU 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ICU MED 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ICU Neurosciences 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ICU Trauma&Surgery 2 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ Cath Lab 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ER 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ EMS 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ IPD 10 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล ER 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล ICU 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล IPD 10 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล LR&Nursery 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล PICU 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล EMS 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) 9 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล แผนกหอผู้ป่วยใน 4 อัตรา
 • ผช พยาบาล แผนกหอผู้ป่วยในู้ช่วย 4 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • UR NURSE 1 อัตรา
 • พยาบาลไตเทียม 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (แผนก ICU,OR,WARD) หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลสิริเวช

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
 • UR NURSE 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลายอัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ ER 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์กุมารเวช 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ คลินิกบ้านเพ 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ คลินิกนิคมพัฒนา2 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ คลินิกอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ IPD ศัลยกรรม อายุรกรรม หลายอัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ICU หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลคามิลเลียน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ ICU 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล ER 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลพญาไท 2

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนก รถพยาบาล 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ UR Nurse 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ PICU 3 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล ICN 1 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 1 อัตรา
 • พยาบาล (ER) หลายอัตรา
 • พยาบาล (ห้องผ่าตัด) ไม่ระบุ อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (IPD, OPD) หลายอัตรา
 • พยาบาล (คลินิกโรคกระดูกและข้อ / เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (ER, ห้องส่องกล้อง, ห้องผ่าตัด) หลายอัตรา
 • พยาบาล (ICU) หลายอัตรา
 • พยาบาล (ห้องส่องกล้อง) ไม่ระบุ อัตรา
สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล Part time cohort ward หลายอัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล : 1 ม.ค. 13

สมัครงาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียม 7 อัตรา
 • PN/SA Part time cohort ward หลายอัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย(SA) 5 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยวิกฤติ อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ CCU อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพวอร์ดเด็ก อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพรับรองผู้ป่วย Covid อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพวอร์ดรับรองผู้ป่วยประกันสังคมหญิง อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพวอร์ดรับรองผู้ป่วยประกันสังคมชาย อัตรา
 • พยาบาล ICN อัตรา
 • พยาบาล RM อัตรา
 • พยาบาลผู้ประสานงานทีมนำทางคลินิก CTL อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วย (NA) แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ วุฒิม.6 ขึ้นไป 1 อัตรา
 • แม่ครัว วุฒิม.6 ขึ้นไป 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เสร์ฟ วุฒิม.6 ขึ้นไป 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ยานยนต์ เพศชาย วุฒิม.6 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ IPD 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ OPD 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery 20 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) Ward / ICU / LR / ER / OR / Nursery 10 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA) 20 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลผู้ป่วยใน 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ Full time หลายอัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ Part time หลายอัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ Cath Lab ,CCU และ Ward หัวใจ (ประจำศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมุทรปราการ) 15 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ หลายอัตรา
 • ผู้ช่วยเภสัชกร 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล Part Time รพ สนาม 50 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ Part Time ฉีดวัคซีน ด่วน 100 อัตรา
 • พยาบาล แผนก NICU,ICU,CCU,OR,ห้องคลอด,หอผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก,ควบคุมการติดเชื้อ,พยาบาลการตลาด หลายอัตรา
 • ด่วน! พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน /ห้องผ่าตัดฯ /ผู้ป่วยหนัก /WARD /ผู้ป่วยนอก /แผนก X-Ray/Lab 10 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล Night Manager (ด่วน!) อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ OR,LR (ที่มีประสบการณ์) อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ตรวจการพยาบาล 1 อัตรา
 • พยาบาลประจำบริษัท / โรงงาน 1 อัตรา
 • พยาบาลแผนกสวนหัวใจ (Cath Lab) 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (RN) ER/OR/NSY/ICU/CCU/IPD/OPD หลายอัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ Call Center 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) OPD / IPD หลายอัตรา
 • พนักงานผู้ช่วย (NA) OPD / IPD หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลธนบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ 42 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (OR) 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล 57 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล (รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา) 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลนครธน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลประกันสัมพันธ์ (UR Nurse) 3 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลบางนา 5

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 สุขสวัสดิ์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยใน (Ward) 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR) 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ห้องฉุกเฉิน (ER) 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลบางไผ่

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ (RN) แผนกห้อง ICU Full-Time 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (RN) Full-Time 3 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล nurse aid 5 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลบางโพ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ OPD IPD ER ICU OR วิสัญญี UR Nurse หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลบางมด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD ( ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ) หลายอัตรา
 • พยาบาลคุณภาพ ( บริหารความเสี่ยง ) 1 อัตรา
 • UR NURSE (ด่วน) 3 อัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล ( NA ) แผนก ICU และ ER หลายอัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล NA IPD/OPD (ด่วน) หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด 1 อัตรา
 • นักรังสีเทคนิค 3 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องฉุกเฉิน 2 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย(NA,PA) แผนก IPD,OPD 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์) ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า ไม่ระบุ อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ประจำสาขาอโศก ไม่ระบุ อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำสาขาอโศก ไม่ระบุ อัตรา
 • Marketing Coordinators ประจำสาขาอโศก ไม่ระบุ อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลพญาไท 3

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ์Nuse Case Manager (ทางด้านกระดูกและข้อ) 1 อัตรา
 • Nuse Case Manager (ทางด้านอายุรกรรม) 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกวิสัญญีพยาบาล 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลพระราม 2

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ (ฝ่ายเอกสาร) 3 อัตรา
 • พยายาลแผนก Cath Lab 1 อัตรา
 • หัวหน้าพยาบาลแผนก OR 1 อัตรา
 • หัวหน้าแผนก ER ไม่ระบุ อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายเครื่องมือแพทย์ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม ไม่ระบุ อัตรา
 • หัวหน้าแผนก IPD (ประจำ Ward) ไม่ระบุ อัตรา
 • หัวหน้าแผนก Check up ไม่ระบุ อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลเพชรเวช

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล CCU 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพเคมีบำบัด 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล NA 8 อัตรา
 • ผู้ช่วยเภสัช 5 อัตรา
 • นักรังสีเทคนิคทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 2 อัตรา
 • IT Support 1 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัด (พาร์ทไทม์) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ พรบ. 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล NA 10 อัตรา
 • นักรังสีเทคนิค (มีใบประกอบวิชาชีพ) 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพ) 20 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลมนารมย์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยเภสัชกร 2 อัตรา
 • นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
 • พยาบาลจิตเวช /พยาบาลทั่วไป ที่สนใจงานด้านจิตเวช (Full time) 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลมเหสักข์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 2 อัตรา
 • พยาบาล แผนกฉุกเฉิน (ER) 3 อัตรา
 • เภสัชกร 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยห้องจ่ายยา 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) 5 อัตรา
 • พยาบาล แผนกห้องผ่าตัด (OR) 3 อัตรา
 • พยาบาล หอผู้ป่วยใน (Ward) 3 อัตรา
 • หน่วยประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย (Referral center) 1 อัตรา
 • นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลยันฮี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) 7 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานผู้ช่วย แผนก OPD, WARD, Special Unit, ทันตกรรม, Cath Lab หลายอัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (RN)/ผู้ช่วยพยาบาล (PN)/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) 10 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลรามคำแหง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล หลายอัตรา
 • แผนกโภชนาการ Source: https://www.ram-hosp.co.th/career © โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา 1 อัตรา
 • เภสัชกร แผนกเภสัชกรรม 15 อัตรา
 • พยาบาล หลายอัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์ 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด) 2 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (ประจำ ICU) 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ Full time / Part time หลายอัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) full time หลายอัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ NA full time หลายอัตรา
 • นักรังสีเทคนิค Full time 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลวิภาราม

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ แผนกไตเทียม (PART-TIME) 2 อัตรา
 • พยาบาลวิสัญญี 1 อัตรา
 • พยาบาล OPD 3 อัตรา
 • พยาบาลอาชีวอนามัย 1 อัตรา
 • พยาบาล ผู้ป่วยนอก 7 อัตรา
 • พยาบาล OR 3 อัตรา
 • พยาบาลไตเทียม (ผู้เชี่ยวชาญ) 2 อัตรา
 • พยาบาลวิสัญญี 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล แผนกห้องผ่าตัด 1 อัตรา
 • หัวหน้าแผนก ADMISSION 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลวิภาวดี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผู้ช่วย แผนก OPD,WARD,CMS,LR,NS,ICU,สูติ,ทันตกรรม,อายุรกรรมโรคหัวใจ หลายอัตรา
 • หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ แผนกทันตกรรม หลายอัตรา
 • เทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
 • เภสัชกร 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเภสัชกร แผนกยาผู้ป่วยใน 1 อัตรา
 • พนักงานเอกสารการแพทย์ 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ ER (Full Time) 2 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ IPD ( Full Time ) 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ICU ( Full Time ) **ด่วน** 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด OR ( Full Time ) หลายอัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ER 2 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) หรือ ผู้ช่วยพยาบาลศูนย์หัวใจ (PN Cath Lab) 2 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาลแผนก OPD ( PN / NA ) ***ด่วน*** 3 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (หอผู้ป่วย IPD) ***ด่วนมาก*** 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ Full time (สูตินรีเวชกรรม) 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (ด่วน) 3 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วย/ผู้ช่วยพยาบาล OR (ด่วน) 1 อัตรา
 • เภสัชกร 2 อัตรา
 • นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) *ด่วน* 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลศิครินทร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN Sikarin กรุงเทพฯ ** ด่วน** 2 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลรัทรินทร์ บางปู 5 อัตรา
 • พยาบาลศูนย์คุณภาพ 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลสายไหม

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา
 • เภสัชกร หลายอัตรา
 • นักรังสีเทคนิค ( ประจำโรงพยาบาลสายไหม/โรงพยาบาลสายไหมคลอง8 ) หลายอัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ IPD/OPD/ICU/HCT/ER หลายอัตรา
 • ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ( ห้องผ่าตัด /ไตเทียม /IPD ) หลายอัตรา
 • หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม 1 อัตรา
 • หัวหน้าแผนก IPD / OPD 4 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก IPD 1 (ด่วนมาก) อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง Front Manager 1 (ด่วนมาก) อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก A&E 1 (ด่วนมาก) อัตรา
 • นักเวชสถิติ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 3 อัตรา
 • Paramedic/มีประสบการณ์ มีใบประกอบวิชาชีพ 4 (ด่วนมาก) อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 2 อัตรา
 • ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
 • บัญชี 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา
 • เวรเปล 4 อัตรา
 • เภสัชกร 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเภสัชกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ยานยนต์ (ขับรถฉุกเฉิน) 1 อัตรา
 • แม่บ้าน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 1 อัตรา
 • นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักรังสี 2 อัตรา
 • ล่าม ภาษากัมพูชา,พม่า 2 (ด่วนมาก) อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลสุขุมวิท

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ OR, ER (Senior Nurse) หลายอัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน (Ward) หลายอัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (PA/NA), OPD, ER, Ward, OR, ผู้ช่วยห้อง LAB, ผู้ช่วยห้องยา หลายอัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลหัวเฉียว

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา
 • หัวหน้าแผนกธุรการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และรับผู้ป่วยใน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส) หลายอัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลักสูตร 1 ปี หลายอัตรา
 • นักกายภาพบำบัด 4 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 31 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฟื้นฟู 1 อัตรา
 • เภสัชกร (บริการเภสัชกรผู้ป่วยนอก) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล 2 อัตรา
 • ล่ามจีน-อังกฤษ 5 อัตรา
 • พยาบาลหัวหน้าแผนกจ่ายกลาง 1 อัตรา
 • พยาบาลประจำการศูนย์พัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา
 • พยาบาลประสานงานความเสี่ยง 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา
 • พยาบาล UR 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริการระบบงาน (Application support) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนแพทย์ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การตลาด 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ขับรถ 5 อัตรา
 • ช่างซ่อมบำรุง 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
 • แม่ครัว 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริการอาหาร (โภชนบำบัด) 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริการอาหาร ประจำศูนย์อาหาร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริการ แผนกโภชนบำบัด (รายวัน) 2 อัตรา
 • แม่บ้าน (รายวัน) หลายอัตรา
 • เวรเปล (รายวัน) หลายอัตรา
 • ตจแพทย์ 1 อัตรา
 • วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางการระงับปวด (Pain) 1 อัตรา
 • วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางเด็ก 1 อัตรา
 • จักษุแพทย์ เฉพาะทางโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ 1 อัตรา
 • จักษุแพทย์เฉพาะทางจอตาและน้ำวุ้นตา 1 อัตรา
 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ (สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ) 1 อัตรา
 • อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ 1 อัตรา
 • อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร 1 อัตรา
 • อายุรแพทย์ทั่วไป 2 อัตรา
 • จิตแพทย์ 1 อัตรา
 • ศัลยแพทย์ 2 อัตรา
 • สูติแพทย์ 1 อัตรา
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ศูนย์ตรวจสุขภาพ) 1 อัตรา
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (คลินิกประกันสังคม) 4 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN - COHORT Ward) อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (COHORT Ward) อัตรา
 • Infection Control Nurse (RN) อัตรา
 • Pharmacist : Clinical Pharmacy (Pharmacy) อัตรา
 • Radiologic Technologist (RT) อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลเฝ้าไข้ (Part-time) อัตรา
 • พยาบาลเฝ้าไข้ (Part-time) อัตรา
 • (BDMS Wellness Clinic)(BDMS Wellness Clinic) Infusion Nurse/IV Nurse (RN) อัตรา
 • (BDMS Wellness Clinic) Regenerative/Anti-Aging Practice Nurse (PN) อัตรา
 • (BDMS Wellness Clinic) Fertility/Reproductive Nurse (RN) อัตรา
 • Dental Assistant - ผู้ช่วยทันตกรรม (Front line) อัตรา
 • Nutritionist (Front line) อัตรา
 • Pharmacist : OPD อัตรา
 • Practice Nurse : ICU อัตรา
 • Registered Nurse : ICU อัตรา
 • Flight Nurse (RN) อัตรา
 • Registered Nurse : CCD อัตรา
 • Medical Correspondence Nurse (RN) อัตรา
 • Physical Therapist (Front Line) อัตรา
 • Practice Nurse : IPD (PN) อัตรา
 • Practice Nurse : OPD (PN) อัตรา
 • Registered Nurse : Bangkok Emergency Services (RN) อัตรา
 • Registered Nurse : International (RN) อัตรา
 • Referral Nurse (RN) อัตรา
 • UM Nurse (RN) อัตรา
 • Electrocardiogram Techician (Front Line) อัตรา
 • Digital Marketing (Back Office) อัตรา
 • Pharmacist : Anti-Aging (Pharmacy) อัตรา
 • Pharmacist : Anti-Aging (Pharmacy) อัตรา
 • Pharmacist : Clinical Pharmacy (Pharmacy) อัตรา
 • Pharmacist : Compounding Pharmacy (Pharmacy) อัตรา
 • Data Registry Nurse (RN) อัตรา
 • Clinic Operation Lead (RN) อัตรา
 • Registered Nurse : Corporate Clinic (RN) อัตรา
 • Registered Nurse : IPD อัตรา
 • Registered Nurse : OPD อัตรา
 • Practical Nurse อัตรา
 • Medevac Coordinator (Back Office) อัตรา
 • Price Estimation Nurse (RN) อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลราชวิถี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
 • เภสัชกร 1 อัตรา
 • นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • พนักงานเปล 2 อัตรา
 • พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ 1 อัตรา
สมัครงาน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 2 อัตรา
 • พนักงานธุรการ 2 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 4 อัตรา
 • เภสัชกร 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล : 21 พ.ย. 64

สมัครงาน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ (ประสานงานวิจัย) 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ (ด้านศัลยพยาธิวิทยา) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม 1 อัตรา
 • พนักงานเวรเปล 2 อัตรา
สมัครงาน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวชสถิติให้รหัสโรค 2 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA,PA) 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
 • พนักงานรับส่งผู้ป่วย 5 อัตรา
 • วิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetist) 2 อัตรา
สมัครงาน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
สมัครงาน
รพ กรุงเทพหัวหิน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
 • PN ICU,CCU,IMCU 1 อัตรา
 • PN IPD 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1 อัตรา
 • ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ขับรถ Ambulance 1 อัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล : 17 ธ.ค. 64

สมัครงาน
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผู้ช่วย 24 อัตรา
 • หัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ 1 อัตรา
 • พยาบาล semi icu 20 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวรเปล 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
 • พ่อครัว/แม่ครัว 1 อัตรา
 • พยาบาล UR 1 อัตรา
 • นักฟิสิกส์ 1 อัตรา
 • พยาบาลรังสี 2 อัตรา
 • นักรังสีเทคนิค 2 อัตรา
 • พยาบาล IC 1 อัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล : 24 ธ.ค. 64

สมัครงาน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา
 • เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ 1 อัตรา
 • พยาบาลประจำ ICU 2 อัตรา
 • พยาบาลประจำโรงงาน 4 อัตรา
 • พยาบาล UR.NURSE 2 อัตรา
 • เภสัชกร 3 อัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล : 24 ธ.ค. 64

สมัครงาน
โรงพยาบาลเอกอุดร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล (ผู้เชี่ยวชาญไตเทียม) Part time 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม Full time 2 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพไตเทียม Part time 1 อัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล : 24 ธ.ค. 64

สมัครงาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา
 • เวชระเบียน 1 อัตรา
 • เทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
 • โอเปเรเตอร์ 1 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR) 2 อัตรา
 • พยาบาล ICN 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กราฟิก ดีไซน์ 1 อัตรา
 • นักเทคนิค Part Time 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
 • ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time อัตรา
 • นักเวชสถิติ 1 อัตรา
 • พนักงานซักรีด 2 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์ประจำ สาขา โสต ศอ นาสิก วิทยา 1 อัตรา
 • คนสวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Part Time 20 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (ประสานงานการแพทย์) 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียนคนไข้ 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง ( Supply) 5 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การตลาด (Admin) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การตลาด (Product) 5 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
 • เภสัชกร Office 3 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตรา
 • เจ้าหน้าที่แม่ครัว 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การตลาด (Event Marketing) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เสริฟอาหาร 2 อัตรา
 • Sales หลายอัตรา
 • ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค หลายอัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (ประกันสุขภาพ) หลายอัตรา
 • หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง 9 อัตรา
 • ผู้ช่วยเภสัชกร หลายอัตรา
 • นักรังสีเทคนิค 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล PN/NA หลายอัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
 • เภสัชกร Full Time และ Part Time 3 อัตรา
สมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เภสัชกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ถอดรหัสโรค (Coder) 1 อัตรา
 • พยาบาลห้องฉุกเฉิน 2 อัตรา
 • พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต 1 อัตรา
 • พยาบาลหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต 3 อัตรา
 • พยาบาลห้องคลอด 4 อัตรา
 • พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลห้องคลอด 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลห้องเด็กแรกเกิด 1 อัตรา
 • พยาบาลหอผู้ป่วยในศัลยกรรม 3 อัตรา
 • พยาบาลหอผู้ป่วยในอายุรกรรม 1 อัตรา
 • พยาบาลหอผู้ป่วยในเต็ก หลายอัตรา
 • พยาบาลหอผู้ป่วยในสูตินรีเวช หลายอัตรา
 • พยาบาลหอผู้ป่วยในรวม VIP 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วยในเด็ก หลายอัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วยในสูตินรีเวช หลายอัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วยในรวม VIP 2 อัตรา
 • พยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม 1 อัตรา
 • พยาบาลศูนย์ตรวจสุขภาพ 2 อัตรา
 • พยาบาลรังสี 1 อัตรา
 • พยาบาลคัดกรองผู้ป่วยนอก 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยนอกกระดูกและข้อ 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลศูนย์หัวใจ 1 อัตรา
 • พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่Operation 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินนอก 2 อัตรา

Job Categories

หมวดหมู่ต่างๆ ของ We’re Nurse Job

 • งานโรงพยาบาล ใช้ลิสต์เดิมที่แยกตามแผนกทั้งหมด
 • งานคลินิก : อายุรกรรมทั่วไป, ทันตกรรม, เสริมความงาม, ไตเทียม,
 • งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • งานเฝ้าไข้ /พยาบาลพิเศษ
 • งานดูแลผู้ป่วยโควิด : ASQ , ALQ ,Hospitel, CoHort Ward
 • งานอื่นๆ : Swab ATK, Vaccine