จบแล้วทำงานที่ไหนดีโรงพยาบาล รัฐ กับ เอกชน ต่างกันยังไงหนอ

หลังจากเรียนจบ เราทุกคนต้องผ่านการทดสอบอันสุดหินนั่นก็คือ การสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นั่นเอง 
วันนี้แอดฯ เอารายละเอียดเรื่องการต่อใบประกอบฯ มาฝากนะคะ


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คือ ใบอนุญาตให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมาย 
บุคคลที่จบหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แล้ว
ผ่านการสอบวัดความรู้ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มีอายุ 5 ปี 
ต้องต่อใหม่ทุกๆ 5 ปี ก่อนหมดอายุล่วงหน้าได้ 180 วัน

หลักฐานประกอบการต่อใบอนุญาต
ใบคำขอ ทญ.6 และ สพ 4
สำเนาบัตรประชาชน  /หนังสือเดินทาง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายปัจจุบัน 1 นิ้ว 3 รูป
สำเนาใบอนุญาตฯ เดิม
สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลเดิม
ใบเปลี่ยนชื่อต่างๆ ถ้ามี


สำหรับขั้นตอนการต่อใบประกอบฯ มีดังนี้จ้า  https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/member01.pdf
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิ๊ก เข้าไปดูทาง website ได้เลยจ้า https://www.tnmc.or.th/news/43
ใครที่ใบประกอบวิชาชีพฯ กำลังจะหมดอายุ อย่าลืมเก็บหน่วยให้ครบ 50 หน่วย แล้วรีบต่อก่อนได้เลยจ้า จะได้ไม่ลืมน๊า

EP หน้าแอดฯ จะเอาข่าวสารอะไรดีๆๆ มาแนะนำ โปรดติดตามจ้า หรือเข้าไปดูรายละเอียดงานต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/Wearenursejob (หางานโรงพยาบาล by Wearenurse)