การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วยโควิด


ในการดูแลผู้ป่วยโควิด บุคคลากรทางการแพทย์ต้องใช้ PPE อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ

ชนิดของ PPE

• อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา(Face and Eye protection)

• อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head protection)

• อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection)

• อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection)

• อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot protection)

• อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Body protection)

 

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา(Face and Eye protection)

 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายศีรษะ (Head protection) และ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection)

 

อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection)  

 

อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot protection)

 

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Body protection)

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://covid19.dms.go.th